Improvisatie

Improviseren is componeren in het moment. Improviseren is je eigen noten en ritme kiezen waarmee je een melodie maakt, je eigen muzikaliteit ontwikkelen. Improvisatie vraagt iets anders van je dan noten spelen, het vraagt belangstelling voor je eigen lied, je eigen klank.

Bij improvisatie denk je algauw aan jazz en akkoorden. IK kies voor een vrije vorm van improvisatie. Dat kan al met 1 noot! Probeer het eens: hoe kan je 1 noot spelen en een heel verhaal vertellen? Misschien heb je een tweede noot nodig?

Improviseren kan zeker ook met anderen. Het is alsof je in gesprek gaat met elkaar: uitwisseling van nieuwtjes, emoties, meningsverschillen die weer oplossen…. en dat alles in muziek.

Improvisatie is een spel waarbij jezelf de bedenker bent en steeds nieuwe mogelijkheden ontdekt. Wil je leren improviseren, wil je vrijer op je instrument zijn, wil je improvisatie onderdeel maken van je dagelijkse vioolstudie? Ik geef je de tools!