Vioolles voor groepen

Muriel Boeke: “Wendela gaat niet alleen uit van de beleving van het kind, zij voegt daar iets aan toe; zij laat het kind muziek erváren. Zij doet dat op een sprankelende en vaak onconventionele wijze…

Wendela heeft veel ervaring in het geven van vioolles aan groepen. De groepsdynamiek vraagt een andere benadering dan één op één les. Naast muzikale vaardigheden leren de kinderen ook sociale vaardigheden als leren luisteren naar elkaar, feedback geven, samenwerken aan een eigen muziekstuk.